Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wnioski i uwagi – Strategia Rozwoju Elektromobilności dla powiatu gdańskiego

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. nr 283 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gdańskiego informuje, że w dniach 17.08 – 06.09.2020 r. odbywają się konsultacje społeczne dotyczące dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii dotyczących opracowanego dokumentu.

W konsultacjach społecznych może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Gdańskiego.
* 1. Osoba oraz instytucja zgłaszająca
Imię i nazwisko
Instytucja
* 2. Lokalizacja w dokumencie (numer strony)
* 3. Treść wniosku
Dziękujemy za wypełnienie formularza. Po zakończeniu w celu zapisania odpowiedzi proszę kliknąć "GOTOWE".


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .